Szukaj oprogramowania

słowo kluczowe

kategoria

sektor przeznaczenia

cena

Cena: wszystkie wszystkie
Cena: niska niska
Cena: średnio-niska średnio-niska
Cena: średnio-wysoka średnio-wysoka
Cena: wysoka wysoka

pochodzenie oprogramowania

pochodzenie oprogramowania: zagraniczne - z polską wersją językową zagraniczne - z polską wersją językową
pochodzenie oprogramowania: zagraniczne - zaadaptowane do polskich warunków zagraniczne - zaadaptowane do polskich warunków

wyszukiwanie zaawansowane »

system operacyjny, optymalna liczba stanowisk
 
Program
G DATA Software Sp. z o.o.

AntiVirenKit Client/Server

Program antywirusowy do ochrony serwera. - automatyczna instalacja oprogramowania Klient AVK, - automatyczne ściąganie aktualizacji baz wirusów przez Internet lub ze wskazanej lokalizacji, -automatyczne (lub manualne) rozsyłanie baz wirusów na końcówki (Klient AVK), - statystyki kontrolowanych klientów, - statystyki najczęściej występujących wirusów, - statystyki najczęściej infekowanych klientów, - nowy skaner antywirusowy, - dowolne grupowanie klientów - stanowiska komputerowe z mniejszym i większym narażeniem na zainfekowanie wirusami, - sterowane na odległość - Analizy, Aktualizacje, Ustawienia i protokołowanie w sieci (LAN/WAN), - protokół sieciowy TCP/IP, - wszystkie procesy klienta niewidzialne dla użytkownika, - analiza natychmiastowa lub periodyczna/czasowa zależna od dokonanych ustawień - np. o godz. 4 rano, kiedy jest najmniejsze obciążenie sieci komputerowej, - dowolnie definiowane katalogi wyjątków, - analiza w trybie Offline, - działanie Strażnika w tle (podczas zapisu na dysku i odczytu plików z dysku), - możliwość instalacji na systemach Windows NT 4 Workstation, Windows 2000 Professional, Windows XP - gromadzenie zadań dla klientów w trybie Offline, - sterowane meldunki w oknie PopUp, przez e-mail lub komunikatem (dodane opcje uwierzytelniania SMTP oraz POP3 przed SMTP), - katalog kwarantanny z zaszyfrowanymi plikami odcięta możliwość zarażania, - do 365 aktualizacji rocznie (tygodniowa + dzienna).

Program antywirusowy do ochrony serwera. - automatyczna instalacja oprogramowania Klient AVK, - automatyczne ściąganie aktualizacji baz wirusów przez Internet lub ze wskazanej lokalizacji, -automatyczne (lub manualne) rozsyłanie baz wirusów na końcówki (Klient AVK), - statystyki kontrolowanych klientów, - statystyki najczęściej występujących wirusów, - statystyki najczęściej infekowanych klientów, - nowy skaner antywirusowy, - dowolne grupowanie klientów - stanowiska komputerowe z mniejszym i większym narażeniem na zainfekowanie wirusami, - sterowane na odległość - Analizy, Aktualizacje, Ustawienia i protokołowanie w sieci (LAN/WAN), - protokół sieciowy TCP/IP, - wszystkie procesy klienta niewidzialne dla użytkownika, - analiza natychmiastowa lub periodyczna/czasowa zależna od dokonanych ustawień - np. o godz. 4 rano, kiedy jest najmniejsze obciążenie sieci komputerowej, - dowolnie definiowane katalogi wyjątków, - analiza w trybie Offline, - działanie Strażnika w tle (podczas zapisu na dysku i odczytu plików z dysku), - możliwość instalacji na systemach Windows NT 4 Workstation, Windows 2000 Professional, Windows XP - gromadzenie zadań dla klientów w trybie Offline, - sterowane meldunki w oknie PopUp, przez e-mail lub komunikatem (dodane opcje uwierzytelniania SMTP oraz POP3 przed SMTP), - katalog kwarantanny z zaszyfrowanymi plikami odcięta możliwość zarażania, - do 365 aktualizacji rocznie (tygodniowa + dzienna).

system:Windows NT 4 Workstation, Windows 2000 Professional, Windows XP
zastosowanie:bezpieczeństwo firewall
tematyki:Zarządzanie informacją   Oprogramowanie dla firm   Obieg dokumentów   
cena:1000 PLN
cena obejmuje:Cena obejmuje tylko ochronę Serwera (bez końcówek). Bezpłatna pomoc telefoniczna (Hotline) dla zarejestrowanych użytkowników. W cenie programu Roczny Abonament na codzienną aktualizację baz sygnatur wirusów i plików programowych przez Internet.
 

Dane o produkcie:

Pochodzenie: zagraniczne
Wersja językowa: polska
Zaadaptowane do polskich warunków: TAK
Możliwość dostosowania do potrzeb klienta: TAK
Oprogramowanie jest skierowane do sektorów: Produkcja  |  Handel |  Usługi |  Administracja  |  Finanse  |  Medycyna  |  Nauka/Edukacja  |  Inne 

Dane techniczne:

System operacyjny: Windows NT 4 Workstation, Windows 2000 Professional, Windows XP
Baza danych: nie dotyczy
Platforma sprzętowa: .
Współpraca z systemami sieciowymi: XP,2000, 2003
Koszt jednodniowego szkolenia/konsultacji: 0 PLN

Wersja do pobrania:

Wersja:  nie dotyczy 31641 kB
Warunki licencji: Ogólne warunki umowy nabycia pakietu "AntiVirenKit Client/Server" – zwanego dalej "oprogramowaniem". 1. Przedmiot umowy Producent - G DATA Software Sp. z o.o. - dostarcza oprogramowanie do klienta. Klient, który posiada oryginał programu ma niezbywalne prawo do umieszczenia oprogramowania objetego umowa na ilosci stanowisk, na jaka opiewa licencja. Przyjmuje sie, ¿e program jest zainstalowany w momencie wczytania go do pamieci RAM lub zainstalowania na twardym dysku lub innym nosniku danych. Dalej, klient ma prawo do utworzenia dokładnie jednej kopii bezpieczenstwa zakupionego programu w celu zabezpieczenia danych. Niezbedne przy tym jest zachowanie w niezmiennej formie i w całosci wszelkich znaków towarowych i uwag o prawach autorskich. Klient zobowiazuje sie nie udostepniac produktu jak i dokumentacji oprogramowania osobom trzecim; nie dotyczy to przypadku przekazania osobie trzeciej całego majatku przedsiebiorstwa łacznie z oprogramowaniem. 2. Płatnosc Kwote na jaka opiewa rachunek nale¿y uiscic bezzwłocznie po otrzymaniu rachunku. Do momentu opłacenia rachunku produkt pozostaje własnoscia producenta 3. Gwarancje Producent gwarantuje u¿ytecznosc programu w sensie okreslonym w specyfikacji produktu. Współczesne technologie nie sa w stanie zagwarantowac poprawnego funkcjonowania programów do elektronicznej obróbki danych w ka¿dej konfiguracji sprzetowej i programowej. Nie ma zatem całkowitej gwarancji działania oprogramowania w dowolnym srodowisku. W szczególnosci dotyczy to zaspokajania oczekiwan klientów. Podstawa gwarancji jest stosowanie oprogramowania zgodnie z instrukcja i warunkami umowy. Termin gwarancji rozpoczyna sie w momencie przekazania oprogramowania klientowi. Błedy w oprogramowaniu, powodujace odbieganie pracy programu od wskazanej specyfikacji, zostana usuniete przez producenta. 4. Odpowiedzialnosc Producent nie bierze ¿adnej odpowiedzialnosci za szkody wywołane niezgodnym z prawem u¿yciem oprogramowania. 5. Postanowienia koncowe Zmiany w umowie oraz wszelkie aneksy wymagaja formy pisemnej. Przy zmianie okreslonych warunków umowy, pozostałe ustalenia pozostaja aktualne. Wszelkie kwestie sporne wynikajace z warunków umowy rozsadza posiedzenie Zarzadu Firmy lub Posiedzenie Sprzedawców. Wa¿ne: Instalujac program u¿ytkownik deklaruje znajomosc i zgode na warunki licencji.
Pobierz
 
Dodaj opinię o programie:
Email: Twoja opinia:
Imię:
Nazwisko:
Stanowisko:
Firma:
G DATA Software Sp. z o.o.
Profil firmyOfertaWiedzaEksperci

G DATA Software to międzynarodowy lider rozwiązań do ochrony komputera – antywirusów, programów do szyfrowania i ochrony danych oraz niszczenia danych poufnych. Portfolio produktów firmy G DATA Security...

+opis działalności

Kontakt Kontakt