Szukaj oprogramowania

słowo kluczowe

kategoria

sektor przeznaczenia

cena

Cena: wszystkie wszystkie
Cena: niska niska
Cena: średnio-niska średnio-niska
Cena: średnio-wysoka średnio-wysoka
Cena: wysoka wysoka

pochodzenie oprogramowania

pochodzenie oprogramowania: zagraniczne - z polską wersją językową zagraniczne - z polską wersją językową
pochodzenie oprogramowania: zagraniczne - zaadaptowane do polskich warunków zagraniczne - zaadaptowane do polskich warunków

wyszukiwanie zaawansowane »

system operacyjny, optymalna liczba stanowisk
 
Program
G DATA Software Sp. z o.o.

Niszczarka NxG

Do oferty G DATA Software dołączył nowy, polski program narzędziowy służący do trwałego usuwania danych z dysków twardych. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych algorytmów (m.in. algorytmu Guttmana), danych usuniętych z dysku twardego komputera za pomocą Niszczarki nie da się odzyskać nawet w specjalistycznych laboratoriach. W cenie zawarty jest pakiet TopSecret NxG.

Do oferty G DATA Software dołączył nowy, polski program narzędziowy służący do trwałego usuwania danych z dysków twardych. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych algorytmów (m.in. algorytmu Guttmana), danych usuniętych z dysku twardego komputera za pomocą Niszczarki nie da się odzyskać nawet w specjalistycznych laboratoriach. Używanie programu Niszczarka NxG zwiększa bezpieczeństwo danych przechowywanych na komputerze i daje użytkownikowi możliwość kontrolowania procesu usuwania danych. Ma to szczególne znaczenie dla wszystkich instytucji, które z racji swojej działalności mają dostęp do informacji tajnych, ale także dla firm i osób prywatnych, które przechowują na dyskach kluczowe dla swojej działalności informacje. Proces usunięcia danych przebiega pod pełną kontrolą użytkownika, co nie stwarza zagrożenia, tak jak w przypadku wysyłki dysku do firmy zewnętrznej, nieautoryzowanego dostępu do danych, ich skopiowania lub podmiany dysku. Przy wysyłce dysków do firmy zewnętrznej, na każdym etapie logistycznym, istnieje ryzyko przejęcia danych – wszyscy specjaliści zajmujący się tematyką security podkreślają, że najsłabszym ogniwem w procesie zapewnienia bezpieczeństwa jest człowiek. W przypadku korzystania z Niszczarki NxG to ryzyko jest zminimalizowane, ponieważ dysk nie jest nawet wyjmowany z komputera, a po usunięciu danych można go ponownie wykorzystać, co zwiększa funkcjonalność takiego rozwiązania. Nawet w przypadku firm, czy instytucji, które mają w swojej polityce bezpieczeństwa określoną zasadę fizycznego niszczenia dysków, Niszczarka NxG może być z powodzeniem stosowana, jako dodatkowe narzędzie, traktowane jako podstawowy element procesu niszczenia danych, zabezpieczające przed nieautoryzowanym dostępem do danych. Niszczarka NxG powinna znaleźć zastosowanie w kancelariach tajnych, komórkach mających dostęp do danych strategicznych, urzędach administracji publicznej, sądach, prokuraturach i wszędzie tam, gdzie przechowywane są dane o kluczowym znaczeniu z punktu widzenia użytkownika. Niszczarka danych nie jest typowym programem standardowym. Jest to specjalistyczne oprogramowanie narzędziowo-branżowe. W cenie zawarty jest pakiet TopSecret NxG

system:Win98SE, ME, 2000, XP, 2003
zastosowanie:bezpieczeństwo bezpieczeństwo firmy
tematyki:Zarządzanie informacją   Outsourcing   Obieg dokumentów   
cena:1228 PLN
cena obejmuje:W cenie zawarty jest pakiet TopSecret NxG. Bezpłatna pomoc telefoniczna (Hotline) dla zarejestrowanych użytkowników.
 

Dane o produkcie:

Pochodzenie: zagraniczne
Wersja językowa: polska
Zaadaptowane do polskich warunków: TAK
Oprogramowanie jest skierowane do sektorów: Produkcja  |  Handel |  Usługi |  Administracja  |  Finanse  |  Medycyna  |  Nauka/Edukacja  |  Inne 

Dane techniczne:

System operacyjny: Win98SE, ME, 2000, XP, 2003
Baza danych: nie dotyczy
Platforma sprzętowa: min. wymagania: Komputer z procesorem klasy Pentium 200 MHz, 64 MB pamięci RAM, Napęd CD-ROM x 2, MS Internet Explorer 5.5 lub nowszy
Współpraca z systemami sieciowymi: .
Koszt jednodniowego szkolenia/konsultacji: 0 PLN

Wersja do pobrania:

Wersja:  nie dotyczy
Warunki licencji: Niszczarka NxG Warunki licencji 1. Przedmiot umowy Przedmiotem umowy zawartej między firmą G DATA Software Sp. z o.o., zwaną dalej Producentem, a Użytkownikiem jest program Niszczarka NxG zapisany na nośniku CD, zwany dalej Oprogramowaniem. 2. Zakres użycia a) W celu wypróbowania przydatności Oprogramowania w tzw. wersji trial, Producent udziela Użytkownikowi licencji na zainstalowanie i użytkowanie jednej kopii Oprogramowania na jednym stanowisku komputerowym oraz uruchamiania Oprogramowania przez trzydzieści dni lub okres czasu określony przez wprowadzony kod licencyjny, licząc od dnia instalacji. Po upływie trzydziestu dni lub czasu określonego przez kod licencyjny, licencja na użytkowanie Oprogramowania w bieżącej wersji wygasa. b) Po wygaśnięciu licencji na użytkowanie produktu, Użytkownik tzw. wersji trial ma obowiązek odinstalowania Oprogramowania z komputera. Dalsze użytkowanie programu dozwolone jest po wniesieniu opłat licencyjnych na rzecz Producenta (w celu uzyskania licencji lub dalszych informacji prosimy o kontakt pod numerem telefonu 094 37 29 650, pod adresem e-mail handel@gdata.pl, lub na stronie internetowej www.gdata.pl). c) Po opłaceniu pełnej licencji na używanie Oprogramowania Producenta, Użytkownik ma prawo do użytkowania kopii Oprogramowania w liczbie wynikającej z wysokości wniesionej opłaty licencyjnej przez okres do 10 lat od dnia zakupu. Zarejestrowanym Użytkownikom przysługuje także prawo do korzystania z pomocy technicznej drogą poczty elektronicznej na okres jednego roku licząc od daty wniesienia stosownej opłaty. d) Pomoc techniczna w G DATA Software Sp. z o.o nie przysługuje posiadaczom Oprogramowania w wersji OEM, dołączanych do nowego sprzętu komputerowego. Pomoc techniczna świadczona jest przez Sprzedawcę sprzętu komputerowego, do którego dołączony jest produkt w wersji OEM. Posiadacze wersji OEM mogą wykupić w G DATA Software dodatkową usługę „Pomoc techniczna”. e) Posiadacz licencji ma prawo przenosić program z jednego komputera na drugi za pomocą nośników informacji (dyskietek, płyt CD-ROM, sieci komputerowych), pod warunkiem, że zostanie usunięty z poprzedniego stanowiska, a program jest zainstalowany w tym samym czasie tylko na jednym stanowisku roboczym lub komputerze PC. Niedopuszczalne jest stosowanie Oprogramowania w szerszym zakresie. 3. Szczególne ograniczenia Zabronione jest wprowadzanie do programu jakichkolwiek zmian bez pisemnej zgody Producenta. 4. Prawo własności Wraz z zakupem produktu Użytkownik otrzymuje prawo do posiadania kopii programu na materialnym nośniku, na którym jest on zapisany. Nie wiąże się to z zakupem praw do Oprogramowania. G DATA zastrzega sobie w szczególności wszelkie prawa do publikacji, powielania, rozwijania i sprzedaży programu. 5. Powielanie Oprogramowanie oraz dokumentacja chronione są także prawami autorskimi. Dozwolone jest sporządzenie jednej kopii bezpieczeństwa (osoby trzecie nie mogą mieć do niej dostępu). 6. Czas trwania umowy Umowa zawarta jest na czas nieokreślony. Prawo do użytkowania Oprogramowania wygasa w momencie złamania warunków umowy (bez powiadamiania Użytkownika). W takim przypadku Użytkownik ma obowiązek zniszczenia wszystkich oryginalnych płyt CD-ROM, aktualizacji oraz dokumentacji Oprogramowania. 7. Odszkodowanie w przypadku złamania warunków umowy G DATA zwraca uwagę, że koszty związane ze złamaniem umowy ponosi Użytkownik łamiący warunki umowy. 8. Zmiany i aktualizacje Warunki licencji mogą ulec zmianie bez powiadamiania klienta i podawania przyczyn. 9. Gwarancja i odpowiedzialność Producenta a) G DATA gwarantuje pierwotnemu licencjatowi dobry stan techniczny i wykonanie nośników informacji (CD-ROM, dyskietek etc.) w momencie ich przekazania Użytkownikowi. b) W przypadku otrzymania uszkodzonego nośnika nabywca ma prawo wymiany nośnika – w tym celu należy wysłać do siedziby G DATA uszkodzoną płytę oraz kopię dowodu zakupu przed upływem 12-stu miesięcy terminu gwarancji. c) G DATA nie gwarantuje bezbłędnego funkcjonowania Oprogramowania, szczególnie w przypadku niespełnienia przez Oprogramowanie wymogów i oczekiwań Użytkownika lub niekompatybilności z wybranymi programami oraz systemem operacyjnym. Skutki decyzji zakupu i pracy z Oprogramowaniem ponosi nabywca. d) G DATA nie odpowiada za szkody, chyba że spowodowane są one umyślnie lub przez zaniedbanie ze strony G DATA. Dotyczy to również dystrybutorów Oprogramowania. Maksymalna wartość odszkodowania odpowiada cenie programu. 10. Podsądność Sądem właściwym dla wszystkich kwestii spornych wynikających pośrednio i bezpośrednio z warunków umowy jest sąd odpowiedni dla siedziby G DATA Software Sp. z o.o. w Szczecinku. 11. Postanowienia końcowe Przy zmianie tylko niektórych warunków umowy, wszystkie pozostałe ustalenia pozostają aktualne. Unieważnione postanowienie powinno być zastąpione innym, aktualnym postanowieniem, o zbliżonym celu gospodarczym.
Pobierz
 
Dodaj opinię o programie:
Email: Twoja opinia:
Imię:
Nazwisko:
Stanowisko:
Firma:
G DATA Software Sp. z o.o.
Profil firmyOfertaWiedzaEksperci

G DATA Software to międzynarodowy lider rozwiązań do ochrony komputera – antywirusów, programów do szyfrowania i ochrony danych oraz niszczenia danych poufnych. Portfolio produktów firmy G DATA Security...

+opis działalności

Kontakt Kontakt