Szukaj oprogramowania

słowo kluczowe

kategoria

sektor przeznaczenia

cena

Cena: wszystkie wszystkie
Cena: niska niska
Cena: średnio-niska średnio-niska
Cena: średnio-wysoka średnio-wysoka
Cena: wysoka wysoka

pochodzenie oprogramowania

pochodzenie oprogramowania: zagraniczne - z polską wersją językową zagraniczne - z polską wersją językową
pochodzenie oprogramowania: zagraniczne - zaadaptowane do polskich warunków zagraniczne - zaadaptowane do polskich warunków

wyszukiwanie zaawansowane »

system operacyjny, optymalna liczba stanowisk
 
Program
Algolytics Sp. z o. o.

StatMR - system do zarządzania ryzykiem rynkowym

System StatMR wspomaga kompleksowe zarządzanie ryzykiem rynkowym w zakresie występujących w danej instytucji czynników ryzyka rynkowego, między innymi:

 • ryzyka stóp procentowych,
 • ryzyka kursów walut,
 • ryzyka płynności.

System powstał w odpowiedzi na wyzwania jakie stawiają przed bankami i firmami ubezpieczeniowymi dyrektywy Basel II i Solvency II. W pełni realizuje zalecenia bazylejskie oraz regulacje NBP dotyczące pomiaru ryzyka rynkowego. Może być także stosowany przez inne instytucje, które pragną skutecznie zarządzać ryzykiem rynkowym.

StatMR automatyzuje czynności analityczne i sprawozdawcze oraz umożliwia szeroki zakres parametryzacji wyznaczanych statystyk dotyczących ryzyka.

StatMR jest autorskim rozwiązaniem firmy StatConsulting. Dzięki temu możliwe jest dostosowanie oferowanego rozwiązania do indywidualnych potrzeb klienta oraz późniejsze utrzymanie i rozwój dedykowanych wersji oprogramowania. Specyfika firmy StatConsulting umożliwia:

 • redukcję kosztów,
 • zapewnienie krótkiego terminu przygotowania i wdrożenia zmiany,
 • zapewnienie wysokiej jakości całego przedsięwzięcia.

System StatMR umożliwia:

 • szeroki zakres analiz ryzyka (od metod opartych na pomiarze dopasowania aktywów i pasywów po zaawansowane metody wykorzystujące modele symulacyjne). Każdorazowo uzyskane wskaźniki ryzyka są odnoszone do zdefiniowanych limitów ryzyka. System umożliwia m.in.:
  • analizę luki (płynnościowej i stóp procentowych), analizy VaR, weryfikację prognoz (ang. backtesting), analizy szokowe oraz scenariuszowe.
 • przeprowadzanie analiz statycznych oraz analiz dynamicznych, dzięki wykorzystaniu mechanizmu prognoz przyszłego portfela,
 • analizowanie ekspozycji na ryzyko, wynikające z pozycji o określonym i nieokreślonym terminie zapadalności oraz pozycji na instrumentach pochodnych,
 • uzyskanie informacji o ekspozycji na ryzyko rynkowe, przy różnych scenariuszach rozwoju sytuacji rynkowej oraz portfela,
 • optymalizację procesu zarządzania strukturą portfela w odniesieniu do oszacowanego ryzyka,
 • uzyskanie informacji o wykorzystaniu przyjętych limitów ryzyka,
 • raportowanie na potrzeby zarządcze i nadzorcze odzwierciedlające bieżącą ekspozycje na ryzyko ujętą przy użyciu wybranej metodologii pomiaru (metody podstawowe, zaawansowane), z możliwością generowania raportów ad hoc.

zastosowanie:finanse i księgowosc zarządzanie finansami
tematyki:Strategie marketingowe   
słowa:ocena ryzyka  ryzyko rynkowe  zarządzanie ryzykiem rynkowym
cena:brak danych
pobierz demo brak demozapytaj o ofertę zapytajzamów program zamów
 

Dane o produkcie:

Pochodzenie: zagraniczne
Wersja językowa: polska
Oprogramowanie jest skierowane do sektorów: Produkcja  |  Handel |  Usługi |  Administracja  |  Finanse  |  Medycyna  |  Nauka/Edukacja  |  Inne 

Dane techniczne:

 
Dodaj opinię o programie:
Email: Twoja opinia:
Imię:
Nazwisko:
Stanowisko:
Firma:
Algolytics Sp. z o. o.
Profil firmyOfertaWiedzaEksperci

Firma StatConsulting została założona w 2001 roku w Warszawie. Oferujemy wsparcie analityczne w zakresie modelowania zachowań klientów (Customer Intelligence, analityczny CRM) oraz w obszarze zarządzania...

+opis działalności

Kontakt Kontakt