Szukaj oprogramowania

słowo kluczowe

kategoria

sektor przeznaczenia

cena

Cena: wszystkie wszystkie
Cena: niska niska
Cena: średnio-niska średnio-niska
Cena: średnio-wysoka średnio-wysoka
Cena: wysoka wysoka

pochodzenie oprogramowania

pochodzenie oprogramowania: zagraniczne - z polską wersją językową zagraniczne - z polską wersją językową
pochodzenie oprogramowania: zagraniczne - zaadaptowane do polskich warunków zagraniczne - zaadaptowane do polskich warunków

wyszukiwanie zaawansowane »

system operacyjny, optymalna liczba stanowisk
 
Program
Altar Sp. z o.o.

Piramid WorkFlow

Piramid WorkFlow to innowacyjne i elastyczne narzędzie informatyczne wspomagające i automatyzujące procesy biznesowe w przedsiębiorstwie. Umożliwia przekazywanie pracy i informacji zgodnie ze zdefiniowanymi zasadami. Dla każdego procesu administrator ustala dowolny schemat obiegu pracy i informacji wewnątrz firmy, który może być następnie optymalizowany pod kątem najefektywniejszego działania poszczególnych jednostek organizacyjnych. System automatycznie rozdziela zadania na właściwe stanowiska, wymusza na użytkowniku wykonanie wszystkich wymaganych czynności, eliminuje błędy i opóźnienia związane z tradycyjnym przekazywaniem pracy. W konsekwencji prowadzi to do podniesienia jakości i skuteczności pracy. Korzyści Zwiększenie efektywności działania i redukcja kosztów dzięki lepszej organizacji czasu pracy Pełny nadzór i kontrola stanu realizacji zadań Szybka i kompletna analiza historii zleceń Właściwe zarządzanie informacją z zapewnieniem wysokiego poziomu bezpieczeństwa i poufności Zredukowanie czasu niezbędnego na ręczne przekazywanie pracy Zarządzanie czasem i organizacją pracy pracowników Kontrola wydajności pracy poszczególnych działów czy pracowników Dzięki elastyczności zastosowanych mechanizmów workflow, system nie wyznacza sztywnych reguł dla obsługi poszczególnych funkcji, zapewnia natomiast jednolitość obsługi wszystkich procesów. Osoby odpowiedzialne za realizację konkretnych zadań mogą być wybierane automatycznie - na podstawie dotychczasowego przebiegu procesu. Osoby te nie są określane personalnie, lecz definiowane na poziomie struktury organizacyjnej. System zapewnia automatyczną kontrolę procesu obsługi (załatwiania) sprawy, może generować automatyczne alarmy w przypadku, kiedy obsługa sprawy przedłuża się, kiedy pojawia się ryzyko przekroczenia ustawowych terminów itp. System wymusza wykonanie akcji przez użytkowników i żąda potwierdzenia ich wykonania zanim zlecenie zostanie przekazane do następnej komórki. System gwarantuje, że jedynie autoryzowani pracownicy otrzymują dostęp do zleceń i towarzyszących im informacji. Na każdym etapie realizacji zlecenia, pracownicy otrzymują tylko te informacje, które są niezbędne do wykonania danego zadania w określonej komórce.

Piramid WorkFlow umożliwia: - sterowane procesowo przekazywanie zadań (m.in. sekwencyjnie, równolegle, warunkowo) - automatyczne przydzielanie zadań do właściwych stanowisk pracy we właściwym czasie - powiadamianie użytkowników o zadaniach do wykonania (e-mail, sms) - powiadamianie o zbliżających się terminach wykonania zadań - alarmowanie o przekroczonym czasie obsługi zlecenia oraz eskalacja alarmów na wyższe szczeble organizacyjne lub do wyznaczonych osób - monitorowanie i kontrolę stanu obsługi zlecenia - szybką i kompletną analizę historii obsługi zlecenia Dla każdego zdefiniowanego w systemie procesu możliwe jest ponadto m.in.: - określenie priorytetu - również w sposób automatyczny na podstawie zdefiniowanych reguł i wartości parametrów - określenie zadań do wykonania i na każdym etapie obsługi zlecenia - określenie warunków i terminów zakończenia poszczególnych zadań - określenie osób odpowiedzialnych za realizację i zatwierdzenie poszczególnych zadań - możliwość przekazania zadania innemu pracownikowi - możliwość określenia alternatywnej ścieżki obsługi

zastosowanie:przepływ informacji obieg dokumentów
tematyki:Oprogramowanie dla firm   Obieg dokumentów   
słowa:workflow  zarządzanie procesami  przepływ zadań  procesy obiegu spraw  BPM  procesy w organizacji  obieg dokumentów
cena:brak danych
pobierz demo brak demozapytaj o ofertę zapytajzamów program zamów
 

Dane o produkcie:

Pochodzenie: zagraniczne
Wersja językowa: polska
Zaadaptowane do polskich warunków: TAK
Możliwość dostosowania do potrzeb klienta: TAK
Możliwość ciągłej adaptacji systemu do zmian w firmie i otoczeniu: TAK
Oprogramowanie jest skierowane do sektorów: Produkcja  |  Handel |  Usługi |  Administracja  |  Finanse  |  Medycyna  |  Nauka/Edukacja  |  Inne 
Średni okres wdrożenia: 3-9miesięcy
Możliwość dalszej współpracy i opieki po zamknięciu wdrożenia: TAK
Serwis i opieka systemu zawiera: bezpłatny support
help desk
aktualizacje (upgrade) po 12 miesiącach

Dane techniczne:

Optymalna liczba stanowisk dla systemu: 10 min
0 max
Baza danych: Oracle, Informix, DB2
 
Dodaj opinię o programie:
Email: Twoja opinia:
Imię:
Nazwisko:
Stanowisko:
Firma:
Altar Sp. z o.o.
Profil firmyOfertaWiedzaEksperci

Firma Altar Sp. z o.o. istnieje od 1990 roku.
Oferujemy doradztwo w zakresie definiowania i implementacji procesów biznesowych oraz tworzymy rozwiązania informatyczne „na miarę”. Posiadamy...

+opis działalności

Kontakt Kontakt