Szukaj oprogramowania

słowo kluczowe

kategoria

sektor przeznaczenia

cena

Cena: wszystkie wszystkie
Cena: niska niska
Cena: średnio-niska średnio-niska
Cena: średnio-wysoka średnio-wysoka
Cena: wysoka wysoka

pochodzenie oprogramowania

pochodzenie oprogramowania: zagraniczne - z polską wersją językową zagraniczne - z polską wersją językową
pochodzenie oprogramowania: zagraniczne - zaadaptowane do polskich warunków zagraniczne - zaadaptowane do polskich warunków

wyszukiwanie zaawansowane »

system operacyjny, optymalna liczba stanowisk
 
Program
Archman Sp. z o.o.

Business Navigator - Rachunek Kosztów Działań (Activity Based Costing)

Kluczową potrzebą informacyjną kadry kierowniczej jest poziom absorpcji kosztów pośrednich (koszty utrzymania firmy, koszty sprzedaży) przez konkretne produkty, usługi, czy też towary. Posiadanie tej informacji pozwala na właściwe kształtowanie polityki cenowej, jak również daje wiedzę na których grupach asortymentowych lub grupach klientów przedsiębiorstwo zarabia najwięcej.

Najbardziej wyrafinowaną metodą kalkulacji kosztu jednostkowego jest ABC (Activity Based Costing). Model ABC tworzony jest od podstaw na potrzeby każdej firmy. Zawiera szereg algorytmów i procedur dotyczących rozliczania poszczególnych kosztów pośrednich. Najbardziej elastycznym narzędziem do obsługi ABC jest arkusz kalkulacyjny. Niestety, jest on również najbardziej zawodny ze względu na małą odporność na błędy ludzkie i konieczność czasochłonnej parametryzacji.

Podstawowe korzyści związane z eksploatacją modułu Rachunek Kosztów Działań:

1. Sprawne zarządzanie zaawansowanymi schematami rozliczeń kosztów pośrednich,
2. Stały monitoring kosztów procesów i działań,
3. Zaawansowana analiza kosztów jednostkowych produktów, usług, towarów.

Moduł składa się z 4 komponentów: Obiekty, Cechy, Schematy rozliczeń, Raporty.


OBIEKTY

Obiekty ABC oznaczają elementy podlegające wycenie w modelu ABC. Najczęściej są to produkty i usługi, gdyż to z nimi są związane największe problemy dot. rozliczeń kosztów pośrednich. Obiektami ABC mogą być też: towary, grupy asortymentowe, grupy kontrahentów, czy nawet poszczególni kontrahenci. Komponent Obiekty umożliwia:

1. Zbudowanie 2-poziomowej struktury obiektów (kategoria - obiekt). Na każdym poziomie może znajdować się dowolna liczba elementów. Dodatkowo, tzw. obiektami pośrednimi są elementy struktury organizacyjnej,

2. Przypisanie obiektów do struktury organizacyjnej firmy,

3. Określenie dowolnego zestawu cech dla poszczególnych kategorii obiektów,

4. Określenie wartości cech dla poszczególnych obiektów. Każdy obiekt występujący w różnych jednostkach organizacyjnych firmy może posiadać różne wartości cech (np. pokój jednoosobowy może mieć różną powierzchnię w różnych hotelach). Na etapie wdrożenia modułu można zbudować system automatycznego określania wartości niektórych cech na podstawie informacji zaciąganych z hurtowni danych.


CECHY

Cechy decydują o tym ile kosztów będzie „przyciągał” do siebie obiekt ABC. Komponent Cechy umożliwia:

1. Zbudowanie 2-poziomowej struktury cech (kategoria - cecha). Na każdym poziomie może znajdować się dowolna liczba elementów,

2. Określenie przeznaczenia cechy (czy cecha dotyczy obiektu ABC, czy jednostki organizacyjnej).


SCHEMATY ROZLICZEŃ

To najistotniejszy komponent modułu. Jest odpowiedzialny za regulowanie przepływu kosztów. Komponent Schematy rozliczeń umożliwia:

1. Określenie nieograniczonej liczby faz rozliczeniowych. Faza rozliczeniowa określa skąd dokąd mają być przeniesione koszty. Transfer kosztów może być następującego rodzaju:
/ od: jednostka organizacyjna, do: jednostka organizacyjna
 (np. przeniesienie kosztów z działu księgowości na wszystkie działy
 sprzedażowe),
/ od: jednostka organizacyjna, do: obiekt ABC
 (np. przeniesienie kosztów działu sprzedaży na asortyment, który ten dział
 sprzedaje),

2. Określenie sposobów rozliczenia:
/ bezpośredni (dany koszt rodzajowy posiada własny klucz rozliczenia),
/ przez działania (dany koszt rodzajowy przenoszony jest na działanie i dopiero działanie posiada klucz rozliczenia),
/ przez procesy (dany koszt rodzajowy przenoszony jest na proces i dopiero proces posiada klucz rozliczenia),

3. Określenie kluczy rozliczeniowych. Dla każdego kosztu rodzajowego, dziania, procesu określa się indywidualny klucz rozliczenia. Polega to na wskazaniu cech (jednej lub kilku), które mają zostać wykorzystane do rozliczenia.


RAPORTY

Ten komponent odpowiedzialny jest za prezentację danych przetworzonych w modelu ABC. Dla celów zwiększenia elastyczności zastosowano tabelę przestawną. Istnieje możliwość zdefiniowania dowolnej liczby raportów na etapie wdrożenia modułu. Dodatkowo, istnieje możliwość wyeksportowania wyników ABC do hurtowni danych, gdzie mogą być przechowywane przez wiele lat.

zastosowanie:zarządzanie firmą business intelligence
tematyki:Oprogramowanie dla firm   Wsparcie finansów   
słowa:ABC  Activity Based Costing  controlling  business navigator  rachunek kosztów działań
cena:brak danych
 

Dane o produkcie:

Pochodzenie: zagraniczne
Wersja językowa: polska
Zaadaptowane do polskich warunków: TAK
Możliwość dostosowania do potrzeb klienta: TAK
Możliwość ciągłej adaptacji systemu do zmian w firmie i otoczeniu: TAK
Oprogramowanie jest skierowane do sektorów: Produkcja  |  Handel |  Usługi |  Administracja  |  Finanse  |  Medycyna  |  Nauka/Edukacja  |  Inne 
Średni okres wdrożenia: 2miesięcy

Dane techniczne:

Współpraca z systemami sieciowymi: TAK

Wersja do pobrania:

Wersja:  nie dotyczy
Pobierz
 
Dodaj opinię o programie:
Email: Twoja opinia:
Imię:
Nazwisko:
Stanowisko:
Firma:
Archman Sp. z o.o.
Profil firmyOfertaWiedzaEksperci

Firma Archman Sp. z o.o. należy do Grupy CTI .
Jest podmiotem odpowiedzialnym za prowadzenie działalności szkoleniowo-consultingowej.
Głównym obszarem działalności firmy są:
- wdrożenie...

+opis działalności

Kontakt Kontakt