Szukaj oprogramowania

słowo kluczowe

kategoria

sektor przeznaczenia

cena

Cena: wszystkie wszystkie
Cena: niska niska
Cena: średnio-niska średnio-niska
Cena: średnio-wysoka średnio-wysoka
Cena: wysoka wysoka

pochodzenie oprogramowania

pochodzenie oprogramowania: zagraniczne - z polską wersją językową zagraniczne - z polską wersją językową
pochodzenie oprogramowania: zagraniczne - zaadaptowane do polskich warunków zagraniczne - zaadaptowane do polskich warunków

wyszukiwanie zaawansowane »

system operacyjny, optymalna liczba stanowisk
 
Program
Archman Sp. z o.o.

Business Navigator - Zarządzanie Personelem

Moduł Zarządzanie Personelem usprawnia realizację procesów personalnych zachodzących w firmie. Pozwala, między innymi, na określanie celów dla pracowników i przeprowadzania ocen okresowych. Dzięki elastycznej budowie możliwa jest dowolna jego konfiguracja i implementacja założeń strategii personalnej obowiązującej w danej firmie.

Moduł podstawowe dane na temat pracowników czerpie z systemu kadrowego funkcjonującego w firmie. Najistotniejszym obszarem funkcjonalności jest część związana z budową struktury organizacyjnej, wyznaczaniem celów i zadań dla pracowników. Końcowym etapem wyznaczania celów i zadań jest przygotowanie w systemie kontraktu dla konkretnego pracownika. Tak utworzony kontrakt może stanowić załącznik do umowy o pracę i jest podstawą późniejszej oceny i rozliczania zmiennej części wynagrodzenia. W systemie jest też możliwe przeprowadzanie ocen okresowych pracowników w zakresie kompetencji miękkich.

Podstawowe korzyści z jego wdrożenia to:

1. Automatyzacja i standaryzacja procesów personalnych,
2. Oszczędności czasowe związane z zarządzaniem personelem.

Moduł składa się z 6 komponentów, które są odpowiedzialne za realizację określonych zadań lub przechowywanie określonych informacji.


STRUKTURA

Komponent Struktura zawiera informacje na temat pracowników zatrudnionych w firmie i głównych założeń strategii personalnej. Dzięki temu komponentowi możliwe jest:

1. Tworzenie drzewa struktury organizacyjnej z uwzględnieniem zależności służbowych,
2. Tworzenie szablonów stanowisk, obsadzanie stanowisk konkretnymi pracownikami,
3. Opisanie stanowisk: opisy stanowisk pracy, dane kontaktowe i in.,
4. Tworzenie rodzin stanowisk – grup stanowisk opisanych następnie podobnymi kompetencjami i elementami ocenianymi,
5. Tworzenie kompetencji organizacyjnych i stanowiskowych, definiowanie wskaźników zachowań dla określonych poziomów oceny i oczekiwanego poziomu zachowań,
6. Tworzenie elementów ocenianych i definiowanie parametrów oceniania,
7. Tworzenie skali ocen – dowolna liczba stopni,
8. Tworzenie parametrów określających daną rodzinę – kompetencje, elementy oceniane, przypisane wskaźniki,
9. Zarządzanie uprawnieniami użytkowników.


ZAŁOŻENIA DO OCENY

Komponent służy do parametryzowania oczekiwań co do kompetencji dla pracowników firmy. Końcowym efektem zdefiniowania założeń do oceny jest dokument w formacie PDF, który może być załącznikiem np. do umowy o pracę. Dokument, który określa wobec pracownika zatrudnionego na danym stanowisku zawiera między innymi:

1. Dane formalne i zakres obowiązków pracownika,
2. Cele stanowiskowe pracownika,
3. Kompetencje podlegające ocenie.

Dokument z profilem stanowiska i założeniami do oceny jest eksportowany z systemu w postaci pliku PDF, a następnie może być podpisany przez pracownika i przełożonego.


OCENY OKRESOWE

Podstawowym celem funkcjonowania komponentu jest dokonywanie okresowej oceny pracowników w odniesieniu do sformułowanych wcześniej założeń do ceny. W zależności od stanowiska ocenie mogą podlegać następujące elementy:

1. Ocena metod działania,
2. Samoocena – oceny dokonuje pracownik,
3. Ocena kompetencji – oceny dokonuje przełożony w oparciu o kompetencje przypisane do danej rodziny stanowisk i zdefiniowane w oparciu o strategię personalną firmy zaimplementowaną do modułu w trakcie jego wdrożenia,
4. Ocena przez podwładnych – oceny dokonują podwładni w przypadku, gdy dana osoba zajmuje kierownicze stanowisko,
5. Ocena współpracy przez współpracowników poziomych – oceny dokonują osoby wskazane w założeniach do oceny.

Częstotliwość i szczegółowość oceny uzależniona jest od rozwiązań organizacyjnych przyjętych w firmie. Sposób oceny poszczególnych elementów ocenianych ustalany jest na etapie wdrożenia modułu Zarządzanie Personelem. Podobnie jak w przypadku założeń do oceny istnieje możliwość wyeksportowanie formularza oceny z systemu do pliku PDF, wydrukowania i podpisania.


ZARZĄDZANIE PRZEZ CELE (MBO)

Podstawowym celem funkcjonowania komponentu jest rozliczenie i ocena celów i zadań zawartych w założeniach do oceny.
W zależności od stanowiska na jakim zatrudniony jest pracownik ocenie mogą podlegać następujące elementy:

1. Ocena realizacji zadań liczbowych – oceny dokonuje przełożony,
2. Ocena realizacji zadań operacyjnych – oceny dokonuje przełożony.


ROZMOWY ROZWOJOWE

Komponent umożliwia sprawne przeprowadzenie rozmowy rozwojowej i zarejestrowanie ustaleń z danym pracownikiem. Rozmowa rozwojowa prowadzona z wykorzystaniem informacji z przeprowadzonej wcześniej oceny okresowej. W rozmowach rozwojowych możliwe jest:

1. Określanie planu działań w zakresie rozwoju osobistego pracownika,
2. Określanie predyspozycji rozwojowych pracownika,
3. Określanie ścieżki kariery.


URLOPY

Komponent Urlopy poprawia proces komunikacji w zakresie urlopów przysługujących poszczególnym pracownikom firmy. Dzięki komunikacji z systemem kadrowym przedsiębiorstwa dane znajdujące się w obu systemach są spójne. Komponent umożliwia:

1. Elektroniczny obieg wniosku urlopowego odbywa się w systemie – złożenie wniosku o urlop, przesłanie do akceptacji przełożonego, akceptacja przez przełożonego, przesłanie informacji o urlopie do działu kadr. Wyeliminowany jest więc całkowicie papier z procesu zatwierdzania urlopu, a informacje o urlopach są automatycznie przesyłane do zainteresowanych osób/działów i przechowywane w systemie,

2. Prezentację na bieżąco informacji na temat ilości przysługujących dni urlopu danemu pracownikowi. Po zalogowaniu się do systemu i wyborze odpowiedniej zakładki, każdy pracownik może sprawdzić, ile dni i jakiego urlopu pozostało mu jeszcze do wykorzystania.


W każdym przypadku, kiedy istniej konieczność porównywania różnych danych np. wyników ocen z profilem stanowisk lub postępów prac np. nad przeprowadzaniem ocen okresowych w organizacji moduł zapewnia prezentację raportów dotyczących wymaganych informacji.

zastosowanie:human resources system kompetencji
tematyki:Umiejetności osobiste   Kultura organizacji   
słowa:ocena 360 stopni  controlling  ocena pracownika  zarządzanie personelem  business navigator
cena:brak danych
 

Dane o produkcie:

Pochodzenie: zagraniczne
Wersja językowa: polska
Zaadaptowane do polskich warunków: TAK
Możliwość dostosowania do potrzeb klienta: TAK
Możliwość ciągłej adaptacji systemu do zmian w firmie i otoczeniu: TAK
Oprogramowanie jest skierowane do sektorów: Produkcja  |  Handel |  Usługi |  Administracja  |  Finanse  |  Medycyna  |  Nauka/Edukacja  |  Inne 
Średni okres wdrożenia: 2miesięcy

Dane techniczne:

Współpraca z systemami sieciowymi: TAK

Wersja do pobrania:

Wersja:  nie dotyczy
Pobierz
 
Dodaj opinię o programie:
Email: Twoja opinia:
Imię:
Nazwisko:
Stanowisko:
Firma:
Archman Sp. z o.o.
Profil firmyOfertaWiedzaEksperci

Firma Archman Sp. z o.o. należy do Grupy CTI .
Jest podmiotem odpowiedzialnym za prowadzenie działalności szkoleniowo-consultingowej.
Głównym obszarem działalności firmy są:
- wdrożenie...

+opis działalności

Kontakt Kontakt