Szukaj oprogramowania

słowo kluczowe

kategoria

sektor przeznaczenia

cena

Cena: wszystkie wszystkie
Cena: niska niska
Cena: średnio-niska średnio-niska
Cena: średnio-wysoka średnio-wysoka
Cena: wysoka wysoka

pochodzenie oprogramowania

pochodzenie oprogramowania: zagraniczne - z polską wersją językową zagraniczne - z polską wersją językową
pochodzenie oprogramowania: zagraniczne - zaadaptowane do polskich warunków zagraniczne - zaadaptowane do polskich warunków

wyszukiwanie zaawansowane »

system operacyjny, optymalna liczba stanowisk
 
Program
Archman Sp. z o.o.

Business Navigator - Wymiana Informacji

Celem wdrożenia modułu Wymiana Informacji jest usprawnienie przepływu informacji w ramach przedsiębiorstwa oraz sprawna integracja poszczególnych modułów funkcjonujących w ramach systemu Business Navigator. Moduł dodatkowo pełni funkcję wewnętrznego intranetu. Podstawową korzyścią z jego wdrożenia jest poprawa komunikacji wewnątrz firmy.

Moduł Wymiana Informacji składa się z 6 komponentów.

STRUKTURA

Komponent Struktura posiada wiele części wspólnych ze strukturą funkcjonującą w module Zarządzanie Personelem. Podstawowe funkcjonalności w ramach modułu Wymiana Informacji są następujące:

1. Możliwość tworzenia szablonów stanowisk i innych elementów struktury,
2. Możliwość obsadzania stanowisk,
3. Możliwość budowy drzewa struktury,
4. Informacje na temat pracownika: dane teleadresowe,
5. Uprawnienia dla poszczególnych pracowników.


KOMUNIKACJA

Komponent ten umożliwia wymianę ważnych informacji pomiędzy pracownikami na wszystkich szczeblach organizacji. Pozwala on na:

1. Zarządzanie aktualnościami. Są one prezentowane są w różnych sekcjach strony zależnie o tego jak długo mają pozostawać widoczne. Istnieje możliwość dołączenia do nich załącznika w dowolnym formacie,

2. Możliwość przesyłania komunikatów systemowych do poszczególnych pracowników lub grup pracowników.


ANKIETY

Komponent Ankiety przeznaczony jest do przeprowadzania ankiet i automatycznej prezentacji wyników w oczekiwanym przez autora ankiety układzie. Rodzaje ankiet:

1. Ankiety ad hoc definiowane w dowolnym czasie przez uprawnionego użytkownika – dystrybucja w ramach systemu do wskazanych osób,

2. Ankiety zdefiniowane w module Zarządzanie Personelem – tworzone i rozsyłane przez system (po wcześniejszym zdefiniowaniu na etapie wdrożenia) bez konieczności angażowania pracowników w ich tworzenie.

We wszystkich przypadkach po wygenerowaniu ankiety użytkownik po zalogowaniu w swoim  profilu ma widoczną informację, że w systemie jest nowa ankieta, która oczekuje na wypełnienie.

Po zakończeniu czasu trwania ankiety system automatycznie przesyła do autora ankiety link do jej wyników. Standardowo wyniki prezentowane są w przeglądarce z naniesionymi procentowymi udziałami poszczególnych odpowiedzi. Możliwe jest również wyeksportowania wyników ankiety do hurtowni danych lub Excela, gdzie można przeprowadzić głębszą ich analizę. Użytkownik generując ankietę może wskazać również inne osoby poza sobą, które będą miały dostęp do wyników ankiety.


ZASOBY

Komponent umożliwia zarządzanie i rezerwację zasobów firmowych np. sal konferencyjnych, projektorów multimedialnych, samochodów służbowych itp., które są dostępne dla ogółu pracowników. Możliwe jest również przypisywanie do każdego stanowiska lub pracownika zasobów, za który jest on odpowiedzialny i tym samym zarządzanie wyposażeniem poszczególnych stanowisk pracy.


PLIKI

System może pełnić funkcję serwera plików, na którym mogą być umieszczane pliki w dowolnym formacie. W trakcie dodawania pliku określani są użytkownicy mający do niego dostęp. W przypadku cyklicznego umieszczania np. raportów istnieje możliwość tworzenia grup użytkowników.


GALERIE

W komponencie możliwe jest tworzenie galerii zdjęć z różnych wydarzeń w życiu firmy. Dostęp do utworzony galerii jest nieograniczony, galerie mogą tworzyć natomiast tylko uprawnieni użytkownicy. Poza przeglądaniem zamieszczonych zdjęć możliwe jest też dodawanie do nich komentarzy.

 

zastosowanie:przepływ informacji praca grupowa
tematyki:Zarządzanie informacją   Oprogramowanie dla firm   
słowa:wymiana informacji  controlling  archman  business navigator  komunikacja
cena:brak danych
 

Dane o produkcie:

Pochodzenie: zagraniczne
Wersja językowa: polska
Zaadaptowane do polskich warunków: TAK
Możliwość dostosowania do potrzeb klienta: TAK
Możliwość ciągłej adaptacji systemu do zmian w firmie i otoczeniu: TAK
Oprogramowanie jest skierowane do sektorów: Produkcja  |  Handel |  Usługi |  Administracja  |  Finanse  |  Medycyna  |  Nauka/Edukacja  |  Inne 
Średni okres wdrożenia: 1miesięcy
Możliwość dalszej współpracy i opieki po zamknięciu wdrożenia: TAK

Dane techniczne:

Współpraca z systemami sieciowymi: TAK

Wersja do pobrania:

Wersja:  nie dotyczy
Pobierz
 
Dodaj opinię o programie:
Email: Twoja opinia:
Imię:
Nazwisko:
Stanowisko:
Firma:
Archman Sp. z o.o.
Profil firmyOfertaWiedzaEksperci

Firma Archman Sp. z o.o. należy do Grupy CTI .
Jest podmiotem odpowiedzialnym za prowadzenie działalności szkoleniowo-consultingowej.
Głównym obszarem działalności firmy są:
- wdrożenie...

+opis działalności

Kontakt Kontakt