Szukaj oprogramowania

słowo kluczowe

kategoria

sektor przeznaczenia

cena

Cena: wszystkie wszystkie
Cena: niska niska
Cena: średnio-niska średnio-niska
Cena: średnio-wysoka średnio-wysoka
Cena: wysoka wysoka

pochodzenie oprogramowania

pochodzenie oprogramowania: zagraniczne - z polską wersją językową zagraniczne - z polską wersją językową
pochodzenie oprogramowania: zagraniczne - zaadaptowane do polskich warunków zagraniczne - zaadaptowane do polskich warunków

wyszukiwanie zaawansowane »

system operacyjny, optymalna liczba stanowisk
 
Program
dGCS.NET sp. z o.o.

Infor System Duże biuro

 

Jest to zintegrowany system przeznaczony dla biur rachunkowych , umożliwiający obsługę wielu firm, niezależnie od jej wielkości i rodzaju działalności. Zaletą programu jest między innymi możliwość uruchomienia pod wieloma platformami: Windows, Linux. Nowy system zawiera najlepsze funkcje starych, sprawdzonych programów dosowych dGCS S.A., łącząc je doskonale z najnowszymi, takimi jak praca z dokumentami elektronicznymi i przez Internet.

 

Skład pakietu:
 • INFOR SYSTEM Księga Przychodów i Rozchodów
  Podstawowe funkcje
  • Dodawanie, edycja i usuwanie wpisu z VAT-em i bez VAT-u,

  • opcja księgowania tylko na syntetyce, a w późniejszym czasie rozksięgowania na analitykach (ewidencja analityczna),

  • raporty dziennika, operacji na kontach, obrotów i sald, potwierdzenia sald, VAT i akcyzy, wydruki poleceń księgowania,

  • możliwość edycji i usuwania zapisów w rejestrach VAT,

  • wielopoziomowe analityki,

  • program umożliwia sortowanie po LP lub według dat,

   
  Obsługa transakcji zagranicznych
  • program zawiera rozbudowaną wielowalutowość - wpisy mogą być wykonywane przez użytkownika w walutach, jak i w PLN,

  • księgowanie dekretów z dowolnym kursem walutowym przy każdej pozycji,

  • aktualizacja kursów walut ze strony NPB oraz możliwość ręcznej edycji,

  • automatyczne księgowanie różnic kursowych,

   
  Płatności
  • program zawiera moduł rozrachunków, wspólny dla całego systemu, który pozwala na rozliczanie zaległości naszych oraz kontrahentów,

  • obsługę nadpłat,

  • możliwość rozliczania poszczególnych dokumentów oraz globalnie według terminu płatności,

  • tworzenie raportów zaległych należności i zobowiązań,

  • oprogramowanie obsługuje przelewy: wystawianie poleceń przelewu oraz obsługę wyciągów bankowych (ING Bank Śląski – MT940, Raiffeisen Bank – MT940, PKO BP – MT940),

   
  Elementy indywidualizacji
  • oprogramowanie zawiera proste narzędzie do tworzenia sprawozdań finansowych,

  • program umożliwia definiowanie własnych wzorców księgowania,

  • opcjonalne grupowanie księgowanych dokumentów w postaci paczek,

   
  Do Infor System Księga Przychodów i Rozchodów dołączane są moduły:
  • program zawiera moduł amortyzacji z możliwością automatycznego księgowania amortyzacji,

  • do programu dołączany jest bezpłatnie moduł Deklaracje, który umożliwia sporządzanie potrzebnych deklaracji (VAT, PIT i CIT),

  • moduł e-Deklaracji, umożliwiający składanie deklaracji elektronicznie (dodatkowo płatny)

  • moduł kasa, z możliwością prowadzenia wielu kas oraz konfiguracją danych kasy, wystawianiem podstawowych dokumentów kasowych: KP, KW, raportów kasowych,

   
  Współpraca z modułami Infor System Księga Przychodów i Rozchodów:
  • moduł kasowy, wspólny z modułem Infor System Magazyn, oraz Infor System Fakturowanie

  • automatyczne księgowanie dokumentów wystawionych w Infor System Magazyn, Delegacje, Infor System Fakturowanie oraz Amortyzacji,

  • księgowanie dokumentów ze starszych systemów (np. Magazyn Multi - dane_fik.dbf),

  • import danych z Księgi (DOS),

   
  Pozostałe funkcje:
  • rozliczanie akcyzy przy stawkach zarówno procentowych i ilościowych,

  • opcja księgowania tylko na syntetyce, a w późniejszym czasie rozksięgowania na analitykach (ewidencja analityczna),

  • program kontroluje dokumenty nierozksięgowane i niezbilansowane,

  • oprogramowanie obsługuje (ewidencja i raport) czynności cywilno-prawne,

  • program przechowuje wpisy księgowe za poprzednie lata obrachunkowe.

 • INFOR SYSTEM Księga Handlowa
  Podstawowe funkcje
  • Dodawanie, edycja i usuwanie wpisu z VAT-em i bez VAT-u,

  • opcja księgowania tylko na syntetyce, a w późniejszym czasie rozksięgowania na analitykach (ewidencja analityczna),

  • raporty dziennika, operacji na kontach, obrotów i sald, potwierdzenia sald, VAT i akcyzy, wydruki poleceń księgowania,

  • możliwość edycji i usuwania zapisów w rejestrach VAT,

  • wielopoziomowe analityki,

  • program umożliwia sortowanie po LP lub według dat,

  Obsługa transakcji zagranicznych
  • program zawiera rozbudowaną wielowalutowość - wpisy mogą być wykonywane przez użytkownika w walutach, jak i w PLN,

  • księgowanie dekretów z dowolnym kursem walutowym przy każdej pozycji,

  • aktualizacja kursów walut ze strony NPB oraz możliwość ręcznej edycji,

  • automatyczne księgowanie różnic kursowych,

  Płatności
  • program zawiera moduł rozrachunków, wspólny dla całego systemu, który pozwala na rozliczanie zaległości naszych oraz kontrahentów,

  • obsługę nadpłat,

  • możliwość rozliczania poszczególnych dokumentów oraz globalnie według terminu płatności,

  • tworzenie raportów zaległych należności i zobowiązań,

  • oprogramowanie obsługuje przelewy: wystawianie poleceń przelewu oraz obsługę wyciągów bankowych (ING Bank Śląski – MT940, Raiffeisen Bank – MT940, PKO BP – MT940),

  Elementy indywidualizacji
  • oprogramowanie zawiera proste narzędzie do tworzenia sprawozdań finansowych,

  • program umożliwia definiowanie własnych wzorców księgowania,

  • opcjonalne grupowanie księgowanych dokumentów w postaci paczek,

  Do Infor System Księga Przychodów i Rozchodów dołączane są moduły:
  • program zawiera moduł amortyzacji z możliwością automatycznego księgowania amortyzacji,

  • do programu dołączany jest bezpłatnie moduł Deklaracje, który umożliwia sporządzanie potrzebnych deklaracji (VAT, PIT i CIT),

  • moduł e-Deklaracji, umożliwiający składanie deklaracji elektronicznie (dodatkowo płatny)

  • moduł kasa, z możliwością prowadzenia wielu kas oraz konfiguracją danych kasy, wystawianiem podstawowych dokumentów kasowych: KP, KW, raportów kasowych,

  Współpraca z modułami Infor System Księga Przychodów i Rozchodów:
  • moduł kasowy, wspólny z modułem Infor System Magazyn, oraz Infor System Fakturowanie

  • automatyczne księgowanie dokumentów wystawionych w Infor System Magazyn, Delegacje, Infor System Fakturowanie oraz Amortyzacji,

  • księgowanie dokumentów ze starszych systemów (np. Magazyn Multi - dane_fik.dbf),

  • import danych z Księgi (DOS),

  Pozostałe funkcje:
  • rozliczanie akcyzy przy stawkach zarówno procentowych i ilościowych,

  • opcja księgowania tylko na syntetyce, a w późniejszym czasie rozksięgowania na analitykach (ewidencja analityczna),

  • program kontroluje dokumenty nierozksięgowane i niezbilansowane,

  • oprogramowanie obsługuje (ewidencja i raport) czynności cywilno-prawne,

  • program przechowuje wpisy księgowe za poprzednie lata obrachunkowe.

 • INFOR SYSTEM Płace

   

  • sporządzanie wszystkich podstawowych formularzy kadrowych m.in. umowy o pracę, zaświadczenia o zatrudnieniu świadectwa pracy,

  • podział pracowników na grupy oraz działy,

  • rejestracja danych kadrowych o pracowniku,

  • naliczanie wynagrodzeń dla pracowników, w tym na podstawie składników dowolnie definiowanych przez użytkownika,

  • wyliczanie składek ZUS oraz podatków zgodnie z obowiązującymi przepisami,

  • tworzenie kilku rodzajów list płac oraz dowolnych okresów rozliczeniowych, automatyczne rozliczanie wszystkich potrzebnych i najczęściej występujących składników płacowych (wynagrodzenie podstawowe: kwotowe, nagrody, premie, zasiłki, odprawy, trzynastki, premie roczne, kwartalne),

  • sporządza kilka list płac w jednym miesiącu,

  • automatyczne przenoszenie stałych elementów wynagrodzeń oraz zmian dokonanych w danym miesiącu (dodanie lub usunięcie pewnego składnika systemu wynagrodzeń dla pracownika, zmiana wartości parametru płacowego, itp.) do następnych okresów,

  • próbne przeliczanie listy dowolnym pracownikom bez konieczności wykonywania pełnych obliczeń,

  • rejestrowanie nieobecności takich jak urlopy: macierzyńskie, wychowawcze, bezpłatne, zwolnienia lekarskie  itd.,

  • rozlicza urlopy, staże i zasiłki,

  • ewidencjonuje informacje z: umów o pracę, świadectw pracy, zaświadczeń, umów cywilno-prawnych, deklaracji ZUS,

  • program rozlicza umowy cywilno-prawne,

  • przesyła deklaracje i zgłoszenia ZUS do programu Płatnika,

  • przygotowanie deklaracji podatkowych realizowanych przez Płatnika dla pracowników,

  • drukowanie zaświadczeń o zarobkach,

  • definiowanie kalendarza dni wolnych i świąt,

  • sporządza deklaracje: PIT 11, PIT 4, PIT 40, PIT 4R, PIT 5.

 • INFOR SYSTEM Fakturowanie
  • wystawianie wszystkich rodzajów dokumentów sprzedaży: faktur VAT, VAT marża, eksportowych, wewnątrzwspólnotowych
  • korekty dokumentów sprzedaży
  • kartoteki wszystkich dokumentów
  • zestaw słowników, umożliwiających definiowanie elementów przydatnych w trakcie sprzedaży: cenników, towarów i usług, kontrahentów, form płatności, kont bankowych
  • wielowalutowość, dokumenty unijne i eksportowe
  • program zawiera moduł rozrachunków (wspólny dla całego Systemu), który kontroluje płatności własne i obiorów
  • możliwość prowadzenia wielu kas oraz konfiguracja danych kasy, wystawianie podstawowych dokumentów kasowych: KP, KW, raportów kasowych
  • obsługa urządzeń fiskalnych
  • import danych z programu Magazyn Multi (DOS) oraz pliku .xls
  • obsługa kopii bezpieczeństwa
  • zestaw raportów obrazujących zestawienia sprzedaży, a także rejestr VAT
  • system aktualizacji programu
  • dowolne definiowanie użytkowników z różnymi prawami dostępu
 • INFOR SYSTEM Delegacje
  • rozlicza wyjazdy służbowe - delegacje, łącznie ze sporządzeniem rachunku kosztów wyjazdu służbowego

  • sporządza wydruk polecenia wyjazdu służbowego,

  • rozlicza przyznane pracownikom ryczałty kilometrowe, łącznie z wydrukiem stosownego dowodu wewnętrznego

  • prowadzi ewidencję przebiegu pojazdu (kilmoetrówkę),

  • prowadzi ewidencję kosztów eksploatacji samochodu,

  • sporządza zestawienia delegacji, ryczałtów samochodowych oraz dokonanych wydatków eksploatacyjnych, z uwzględnieniem okresu, osoby lub pojazdu, którego dotyczy zestawienie,

  • możliwość rozliczania delegacji zagranicznych.

 

zastosowanie:finanse i księgowość księgowość firmy
tematyki:Z praktyki finansisty   Oprogramowanie dla firm   
słowa:delegacje  księga handlowa  księga przychodów i rozchodów  księgowość  płace
cena:1800 PLN
cena obejmuje:

Licencja na jedno stanowisko

 

Dane o produkcie:

Pochodzenie: polskie
Wersja językowa: zagraniczna
Możliwość dostosowania do potrzeb klienta: TAK
Możliwość ciągłej adaptacji systemu do zmian w firmie i otoczeniu: TAK
Oprogramowanie jest skierowane do sektorów: Usługi |  Finanse  |  Inne 
Serwis i opieka systemu zawiera: help desk

Dane techniczne:

Baza danych: Firebird

Wersja do pobrania:

Wersja:  nie dotyczy
Pobierz
 
Dodaj opinię o programie:
Email: Twoja opinia:
Imię:
Nazwisko:
Stanowisko:
Firma:
dGCS.NET sp. z o.o.
Profil firmyOfertaWiedzaEksperci

Firma dGCS.NET sp. z o.o. została powołana w roku 2004. Powstanie firmy jest odpowiedzią na wymagania klientów, którzy kupując program komputerowy liczą na szybką i sprawną realizację zamówienia, różne...

+opis działalności

Kontakt Kontakt