Szukaj oprogramowania

słowo kluczowe

kategoria

sektor przeznaczenia

cena

Cena: wszystkie wszystkie
Cena: niska niska
Cena: średnio-niska średnio-niska
Cena: średnio-wysoka średnio-wysoka
Cena: wysoka wysoka

pochodzenie oprogramowania

pochodzenie oprogramowania: zagraniczne - z polską wersją językową zagraniczne - z polską wersją językową
pochodzenie oprogramowania: zagraniczne - zaadaptowane do polskich warunków zagraniczne - zaadaptowane do polskich warunków

wyszukiwanie zaawansowane »

system operacyjny, optymalna liczba stanowisk
 
Program
INDYGO POLSKA SP.Z O.O.

Microsoft Dynamics AX

 

Microsoft Dynamics AX jest systemem informatycznym klasy ERP II (ERP i e-Biznes) adresowanym do firm średniej wielkości o dużym potencjale rozwojowym. Umożliwia jednoczesną pracę wielu tysięcy użytkowników i obsługę wielu zróżnicowanych procedur biznesowych. Microsoft Dynamics AX zapewnia skuteczną optymalizację procesów produkcyjnych i handlowych przy wykorzystaniu sieci WWW. Rozwiązanie pozwala na elastyczny rozwój i konfigurację oprogramowania do potrzeb organizacji.

 

Dzięki strukturze modułowej Microsoft Dynamics AX umożliwia zarządzanie kontaktami z klientem (CRM), finansami, projektami, zasobami ludzkimi, a także raportowaniem i analizami. Optymalizuje procesy biznesowe związane z produkcją i łańcuchem dostaw (SCM). System pozwala na jednolitą i przejrzystą integrację procesów biznesowych - wewnętrznych i zewnętrznych - poprzez zapewnienie wymiany informacji między aplikacjami front i back office"owymi.

 

Rozwiązanie charakteryzuje się wielowarstwową architekturą stworzoną dla sieci WWW, która pozwala organizacjom na realizację procesów biznesowych w trybie on-line.

 

Microsoft Dynamics AX wyposażony jest w pakiet narzędzi do projektowania aplikacji internetowych umożliwiający użytkownikowi szybkie i łatwe zdefiniowanie i uruchomienie serwisu internetowego. Otwartość aplikacji oraz architektura wykorzystująca jedną logikę biznesową, jedną bazę danych i jeden kod źródłowy umożliwia komunikację z systemem z dowolnego miejsca, o każdej porze za pośrednictwem dowolnego medium.

 

Dostęp do systemu uzyskuje się na wiele sposobów np. przez przeglądarkę internetową, jako użytkownik systemu Windows, z innej aplikacji za pomocą technologii COM, czy za pomocą urządzeń przenośnych.

 

Oprogramowanie Microsoft Dynamics AX stworzone zostało na platformie Windows i oferuje wszystkie właściwości znane użytkownikom systemu Windows: intuicyjną instalację i obsługę. Rozwiązanie Microsoft Dynamics AX współpracuje z bazami danych: Microsoft SQL Server oraz Oracle.

 

 

Oprogramowanie Microsoft Dynamics AX obejmuje moduły:

 

 1. Moduł finanse, jako rdzeń systemu, dostarcza całą funkcjonalność potrzebną, nie tylko do rejestracji zdarzeń gospodarczych, ale także pozwala na skuteczne, wielowymiarowe zarządzanie informacjami finansowymi organizacji, wykonywanie szerokiego zakresu zadań w zakresie zarządzania finansowego, analiz finansowych i kontroli procesów. Funkcje pozwalające tworzyć zrównoważoną kartę wyników stanowią doskonałe uzupełnienie analiz kondycji finansowej firmy.
 2. Moduł handel umożliwia automatyzację procesów sprzedaży i zakupów, jak również integrację modułów Finanse, Logistyka i Produkcja. Narzędzia analiz współpracy z kontrahentami pozwalają na monitorowanie i optymalizowanie procesów dostaw, a także modyfikację produktu zgodnie z potrzebami rynku. Wysoka szczegółowość informacji zawartych w bazie danych pozwala na przetwarzanie informacji przy użyciu narzędzi MIS (Management Information System) czy OLAP (OnLine Analytical Processing).
 3. Wykorzystanie narzędzia OLAP jest łatwiejsze w systemie Microsoft Dynamics AX dzięki zintegrowanemu narzędziu budowania wielowymiarowych baz danych (popularnie kostek). Użytkownik może wykorzystywać wielowymiarową bazę danych (hurtownie danych) do późniejszych analiz. Szczegółowe dane analityczne dotyczące wszystkich kontrahentów pozwalają na dokładną analizę stanu płatności faktur i analizę rozliczeń. Komplet narzędzi windykacji należności usprawni i podniesie skuteczność kontroli stanu zaległych należności, a w szczególnych przypadkach pozwoli na zastosowanie niestandardowych schematów windykacji .
 4. Funkcjonalność modułu logistyka pozwala firmie zoptymalizować stan zapasu uwzględniając natężenie podaży i popytu. Funkcje modułu zapewniają skuteczne połączenie zamówienia z produkcją, potrzebami konsumenckimi i stanem zapasów, obniżając koszty magazynowania towaru. Szczegółowe informacje na poziomie wszystkich właściwości towaru daje możliwości bardzo dokładnego śledzenia transakcji towarami w powiązaniu ze wszystkimi innymi modułami systemu. Rozliczanie magazynu według metod FIFO, LIFO, średniej ważonej i zapewniają odpowiednią wycenę majątku obrotowego firmy (inne opcje patrz Zarządzanie magazynem)
 5. Planowanie stanowi uzupełnienie funkcjonalności modułu logistyki o narzędzia planowania stanu poziomu zapasów w magazynie w zależności od szeregu parametrów, włączając w to również budżet dla zakupów i sprzedaży.
 6. Bardzo silną stroną Microsoft Dynamics AX jest funkcjonalność obsługi procesów produkcji.
 7. Rozliczenie kosztów i przychodów związanych z prowadzeniem projektów wewnętrznych lub zewnętrznych wspomagane może być przy użyciu oferowanego modułu Projekty. Moduł ten służy nie tylko do rozliczania kosztów i przychodów związanych z prowadzeniem wszelkiego typu projektów. Jest również narzędziem do harmonogramowania projektów, poszczególnych ich zadań, alokacji zasobów do każdego z projektów. Prowadzenie analizy związanej z obciążeniem poszczególnych zasobów, rentowności każdego z projektów pozwala na sprawne zarządzanie wieloma projektami jednocześnie. Możliwość integracji z narzędziami zewnętrznymi takimi jak np. MS Projekt daje nieograniczone możliwości administrowania projektami oraz rozliczania prowadzonych projektów w dowolnym układzie.
 8. Kontakty z klientami są jednym z najważniejszych filarów działalności firmy. Dlatego też dobre zarządzanie i ich kontrolowanie jest ważnym punktem sprawnego funkcjonowania każdej z firm. System Axapta oferuje bogatą funkcjonalność do zarządzania kontaktami z klientami (Customer Realtionship Management CRM), w pełni zintegrowane z pozostałymi modułami systemu. Część CRM obejmuje:
 • Moduł Zarządzanie Sprzedażą - blisko powiązany z modułem Automatyzacja Procesu Sprzedaży - pozwala menedżerom i sprzedawcom usprawnić zarządzanie sprzedażą, analizowanie danych i generowanie raportów. Narzędzie to umożliwia tworzenie i utrzymywanie przyszłych transakcji sprzedaży oraz zarządzanie działalnością handlowców indywidualnie, zespołowo, w ramach działu, a nawet kanału sprzedaży.
 • Automatyzacja Procesu Sprzedaży pozwala na zarządzanie całym cyklem sprzedaży, co wpływa na zwiększenie wyników sprzedaży i optymalizację kosztów. Handlowcy i pracownicy działu marketingu mogą korzystać z tego narzędzia do monitorowania wszystkich typów działań związanych z klientami, ofertami, dostawcami i innymi kontaktami biznesowymi.
 • Moduł automatyzacji marketingu stanowi główne narzędzie zarządzania kampaniami marketingowymi. Wyposażony jest w opcje organizowania, prowadzenia, śledzenia i analiz kampanii marketingowych np. w zakresie kosztów i zysków.
 • Moduł telemarketingu i telesprzedaży podnosi efektywność pracy telemarketerów i osób sprzedających drogą telefoniczną. Pozwala na kreowanie telefonicznej listy z kontaktów systemu Axapta, rozdział i zarządzanie rozmowami według rozmówców.

Microsoft Business Solutions-Axapta jest systemem wielojęzycznym, zawierającym w swej standardowej wersji funkcjonalność wymaganą przez wiele krajów. Spełnia wymogi użytkowników większości krajów.

 

Możliwości funkcjonalne, ale również technologiczne pozwalają na jednoczesną pracę w systemie wielu użytkownikom rozmieszczonym w licznych oddziałach, rozproszonych na terenie kraju lub całym świecie.

 

Otwarte środowisko programowania i dostęp do całego kodu źródłowego aplikacji pozwala na dopasowanie systemu do najbardziej specyficznego profilu firmy. Microsoft Dynamics AX jest systemem wyjątkowo elastycznym dzięki czemu może rozwijać się wraz z rozwojem firmy.

 

 

zastosowanie:zarządzanie firmą systemy ERP
tematyki:Oprogramowanie dla firm   
słowa:ERP  SCM
cena:brak danych
cena obejmuje:
pobierz demo brak demozapytaj o ofertę zapytajzamów program zamów
 

Dane o produkcie:

Pochodzenie: zagraniczne
Wersja językowa: polska
Zaadaptowane do polskich warunków: TAK
Możliwość dostosowania do potrzeb klienta: TAK
Możliwość ciągłej adaptacji systemu do zmian w firmie i otoczeniu: TAK
Oprogramowanie jest skierowane do sektorów: Produkcja  |  Handel |  Usługi |  Administracja  |  Finanse  |  Medycyna  |  Nauka/Edukacja  |  Inne 
Procentowy koszt wdrożenia w stosunku do kosztu oprogramowania: 100%
Średni okres wdrożenia: 6miesięcy
Możliwość dalszej współpracy i opieki po zamknięciu wdrożenia: TAK
Średni roczny koszt opieki i serwisu systemu w stosunku do jego ceny: 16 PLN

Dane techniczne:

Optymalna liczba stanowisk dla systemu: 5 min
0 max
Baza danych: SQL
 
Dodaj opinię o programie:
Email: Twoja opinia:
Imię:
Nazwisko:
Stanowisko:
Firma:
INDYGO POLSKA SP.Z O.O.
Profil firmyOfertaWiedzaEksperci

Tworząc w grudniu 2000 firmę Indygo, nasz wcześniej współpracujący ze sobą zespół zdecydował się na świadczenie usług konsultingowych dla wszystkich firm, którym zależy na utrzymaniu i zwiększeniu swojego...

+opis działalności

Kontakt Kontakt