Szukaj oprogramowania

słowo kluczowe

kategoria

sektor przeznaczenia

cena

Cena: wszystkie wszystkie
Cena: niska niska
Cena: średnio-niska średnio-niska
Cena: średnio-wysoka średnio-wysoka
Cena: wysoka wysoka

pochodzenie oprogramowania

pochodzenie oprogramowania: zagraniczne - z polską wersją językową zagraniczne - z polską wersją językową
pochodzenie oprogramowania: zagraniczne - zaadaptowane do polskich warunków zagraniczne - zaadaptowane do polskich warunków

wyszukiwanie zaawansowane »

system operacyjny, optymalna liczba stanowisk
 
Program
INDYGO POLSKA SP.Z O.O.

Microsoft Dynamics AX Produkcja

Silną stroną systemu Microsoft Dynamics AX są moduły produkcyjne. Zapewniają one skrócenie czasu reakcji na decyzje rynku i pozwalają szybko reagować na zmieniające się potrzeby klientów. Moduły pozwalają na wgląd w czasie rzeczywistym na stan łańcucha dostaw (w tym na stan zapasów, magazynu, produkcji). System pomaga w optymalizacji przepływu produkcji poprzez skuteczne planowanie, maksymalizując wykorzystanie zasobów, prowadzenie dokładnego planu działania dla poszczególnych produktów oraz usprawniając procesy biznesowe.
Produkcja zawiera szereg funkcji między innymi:
 1. Planowanie zaangażowania zasobów i rozbicie zapotrzebowania
 2. Planowanie zużycia
 3. Receptury o nieograniczonej liczbie poziomów
 4. Plan zaangażowania zasobów prezentowany na interaktywnym wykresie Gantt"a
 5. Zaprojektowana do współpracy z czytnikami kodów kreskowych na hali produkcyjnej
 6. Wersyjność marszrut i receptur
 7. Szacowanie kosztów produkcji na etapie planowania i możliwości porównania z realizacją w rozbiciu na kategorie kosztów
 8. Składniki receptury typu Fantom
 9. Wiele kierunków planowania uwzględniającego czas dostawy surowców
 10. Obsługa odpadów i braków
 11. Marszruty sieciowe oraz gniazda produkcyjne
 12. Planowanie z dokładnością do zadań
 13. Zaawansowane formuły do kalkulacji zużycia surowców
 14. Śledzenie stopnia obciążenia gniazd produkcyjnych
 15. Swobodne definiowanie kalendarzy pracy
 16. Raportowanie stopnia zaawansowania produkcji
 17. Planowanie redukujące czasy przezbrajania
 18. Identyfikowanie wąskich gardeł

SERIA PRODUKCYJNA - MRP I

Moduł MRP I systemu Microsoft Dynamics AX zawiera prostą funkcjonalność produkcyjną związaną głównie z kompletacją list składowych i ich kontrolą.
Planowanie gospodarki materiałowej
Zdefiniowane składniki listy składowej brane są pod uwagę w kalkulacji zapotrzebowania. Przygotowanie do kompletacji list składowych ma wpływ na planowanie poziomu zapasów.
Kompletacja list składowych
Proste złożenie wyrobu gotowego ze zdefiniowanych w liście składowej produktów. System automatycznie zdejmie ze stanów magazynowych składniki, a po kompletacji wstawi odpowiednią ilość wyrobu gotowego. Wszelkie transakcje finansowe związane ze stanami magazynu są również tworzone w tle podczas procesu kompletacji.
ZARZĄDZANIE PROCESAMI TECHNOLOGICZNYMI - MRP II
MRP II Microsoft Dynamics AX zawiera funkcjonalność do zarządzania marszrutami, gniazdami produkcyjnymi, oraz planowanie.
Marszruty
Marszruty nazywane również procesami technologicznymi służą do definicji określonych operacji związanych z produkcją wyrobu gotowego. Określają kolejność wykonywania poszczególnych operacji oraz przypisanie poszczególnych gniazd produkcyjnych do wykonywanych operacji.
Gniazda produkcyjne
Wszystkie zasoby biorące udział w procesie produkcji określone są w systemie mianem gniazd produkcyjnych. System rozróżnia cztery typy gniazd produkcyjnych: dostawca, zasoby ludzkie, maszyna i narzędzie. Każdy z zasobów przypisany jest do odpowiedniej kategorii kosztu co pozwala na naliczenie kosztu związanego z uczestniczeniem poszczególnych gniazd produkcyjnych w procesie produkcji. Istnieją trzy rodzaje kosztu: konfiguracji (związane z czasem przygotowania do produkcji), czasu procesu (związane z czasem poświęconym na wykonanie operacji), ilości (związane z ilością wykonanych elementów z operacji).
Planowanie
System zawiera narzędzia pozwalające na planowanie produkcji rozłożonych w czasie z uwzględnieniem obciążenia na poszczególne gniazda produkcyjne.
ZARZĄDZANIE ZADANIAMI - MRP III
Moduł MRPIII Microsoft Dynamics AX zawiera funkcjonalność szczegółowego planowania produkcji na poziomie każdego z zadań.
Planowanie zadań
System oferuje bardzo szczegółową funkcjonalność planowania produkcji do poziomu każdego z zadań. Każde gniazdo produkcyjne jest zaplanowane do produkcji na szczegółowym poziomie każdego z zadań. Dla każdego z zasobów użytkownik jest w stanie przejrzeć zaplanowane obciążenie dla każdej operacji na każde zadanie.
Wykres Gantta
Dodatkowym narzędziem pozwalającym wizualizować zaplanowane produkcje jest wykres GANTTA. Graficzne przedstawienie wszystkich zaplanowanych i już rozpoczętych produkcji ze szczegółami na każdą grupę lub na każdy pojedynczy zasób. Jeśli jakieś dane widoczne na wykresie powinny ulec zmianie wystarczy myszą przeciągnąć zadanie w czasie a system sam dokona aktualizacji i wszelkich potrzebnych zmian w systemie.

zastosowanie:zarządzanie firmą systemy ERP
tematyki:Oprogramowanie dla firm   
słowa:ERP  SCM
cena:brak danych
cena obejmuje:
pobierz demo brak demozapytaj o ofertę zapytajzamów program zamów
 

Dane o produkcie:

Pochodzenie: zagraniczne
Wersja językowa: polska
Zaadaptowane do polskich warunków: TAK
Możliwość dostosowania do potrzeb klienta: TAK
Możliwość ciągłej adaptacji systemu do zmian w firmie i otoczeniu: TAK
Oprogramowanie jest skierowane do sektorów: Produkcja  |  Handel |  Usługi | 
Procentowy koszt wdrożenia w stosunku do kosztu oprogramowania: 100%
Średni okres wdrożenia: 12miesięcy
Możliwość dalszej współpracy i opieki po zamknięciu wdrożenia: TAK
Średni roczny koszt opieki i serwisu systemu w stosunku do jego ceny: 16 PLN

Dane techniczne:

Optymalna liczba stanowisk dla systemu: 5 min
0 max
Baza danych: MS SQL
Współpraca z systemami sieciowymi: Windows Server
 
Dodaj opinię o programie:
Email: Twoja opinia:
Imię:
Nazwisko:
Stanowisko:
Firma:
INDYGO POLSKA SP.Z O.O.
Profil firmyOfertaWiedzaEksperci

Tworząc w grudniu 2000 firmę Indygo, nasz wcześniej współpracujący ze sobą zespół zdecydował się na świadczenie usług konsultingowych dla wszystkich firm, którym zależy na utrzymaniu i zwiększeniu swojego...

+opis działalności

Kontakt Kontakt