Szukaj oprogramowania

słowo kluczowe

kategoria

sektor przeznaczenia

cena

Cena: wszystkie wszystkie
Cena: niska niska
Cena: średnio-niska średnio-niska
Cena: średnio-wysoka średnio-wysoka
Cena: wysoka wysoka

pochodzenie oprogramowania

pochodzenie oprogramowania: zagraniczne - z polską wersją językową zagraniczne - z polską wersją językową
pochodzenie oprogramowania: zagraniczne - zaadaptowane do polskich warunków zagraniczne - zaadaptowane do polskich warunków

wyszukiwanie zaawansowane »

system operacyjny, optymalna liczba stanowisk
 
Program
INDYGO POLSKA SP.Z O.O.

Microsoft Dynamics AX Finanse

Moduł FINANSE w Microsoft Dynamics AX jest zaprojektowany w celu spełnienia wszystkich wymagań, jako dział finansowy i księgowy firmy stawia przed komputerowym systemem wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem. Możliwość dowolnego wybrania okresu rozrachunkowego i nieograniczona liczba modeli budżetów, umożliwiają opracowanie dowolnego budżetu na okres jednego dnia, jednego miesiąca, kwartału czy jakiegokolwiek innego okresu czasu.

Moduł FINANSE można wykorzystać m.in. w celu odszukania zaksięgowanych transakcji czy jeszcze nie zaksięgowanych a wprowadzonych do arkusza roboczego, jako że wszystkie operacje w systemie skupiają się w module finansowym. Można uzyskać tu zestawienia sald i obrotów, dziennik transakcji, raporty VAT dla sprzedaży i zakupów, profil płynności firmy w dowolnym okresie czasu, bilanse zamknięcia-otwarcia poszczególnych lat, konsolidację danych i inne.

Księga główna

Wszelkie operacje, mające skutek finansowy, wykonywane z dowolnego miejsca w systemie są automatycznie zapisywane na odpowiednich kontach w księdze głównej. Księga główna jest podstawą całego systemu.

Trzy wymiary

Każda transakcja trafiająca do księgi głównej może zawierać dodatkowe informacje, nazwane wymiarami. Standardowo użytkownik otrzymuje uprawnienia do korzystania z trzech standardowych wymiarów: Dział, MPK, Cel. Każda transakcja ma zapisaną informację na jakie konto finansowe została zaksięgowana, ale ponadto informacje w poszczególnych wymiarach - pozwala to na wielowymiarową analizę zaksięgowanych transakcji.

Konta bankowe

Moduł kont bankowych pozwala na analizę analityczną transakcji prowadzonych na kontach bankowych. Zarządzanie czekami, depozytami i łatwiejsza kontrola płatności od odbiorców, zapłat dostawcom oraz wyciągów bankowych.

Wiele walut

Axapta zawiera tabelę kursów walut. Nie istnieje ograniczenie ilości używanych walut, dla każdej z walut system pamięta wysokość kursu na każdy dzień. Dla każdej z walut definiuje się odpowiednie konta finansowe z księgi głównej na które księgowane są zrealizowane dodatnie i ujemne różnice kursowe, a także niezrealizowane dodatnie i ujemne różnice kursowe. W każdej chwili istnieje możliwość dodania nowej waluty. Po ustaleniu kursów walut, Axapta automatycznie przelicza kwoty z waluty na walutę krajową. Każda transakcja księgowana w systemie ma zapisane informacje o tym w jakiej walucie została zaksięgowana i po jakim kursie. System przygotowany jest do pracy w systemie dwuwalutowym z EURO. Znaczy to tyle, że w szczególnym przypadku kiedy prowadzimy ewidencję również w EURO to każda transakcja zapisywana do księgi głównej posiada informacje o oryginalnej walucie transakcji, kwocie w walucie domyślnej dla firmy, oraz kwocie w EURO.

Odbiorcy

Moduł odbiorców jest analitycznym modułem księgi głównej, gdzie przechowywane są szczegółowe informacje o transakcjach z odbiorcą: faktury, płatności, przedpłaty. Funkcjonalność związana z windykacją należności: lista faktur wiekowość faktur, ponaglenia, odsetki itp. Moduł finansowy dostarcza informacji o saldzie należności, natomiast moduł odbiorcy udostępnia informacje szczegółowe: kwoty nierozliczonych faktur, salda odbiorców, obroty i koszt własny sprzedaży na każdej pojedynczej pozycji faktury itp.

Faktura niezależna 

W Microsoft Dynamics AX można wystawić specjalną fakturę - fakturę niezależną od magazynu - kiedy sprzedaje rzeczy lub usługi nie powiązane z magazynem (np. sprzedaż starego, zamortyzowanego samochodu firmowego).

Dostawcy

Moduł dostawców jest analitycznym modułem księgi głównej gdzie trzymane są szczegółowe informacje o transakcjach z dostawcą: faktury zakupu, płatności, przedpłaty. Jest to moduł analogiczny do modułu odbiorców. System między innymi kontroluje nasze płatności i porównuje je do zaplanowanych budżetów.

Polska Specyfika

System zapewnia m.in. polskie rejestry VAT, bilans, F01, zestawienie sald i obrotów.

Zestawienia finansowe 

System posiada rozbudowaną funkcjonalność pozwalającą tworzyć dowolne raporty w systemie nazywane zestawieniami finansowymi. Pozwala na dowolne kształtowanie planu kont na potrzeby raportu: tworzenie nowego raportu w oparciu o istniejący plan kont, lub także tworzyć nowe plany kont będące jedynie wycinkiem kilku kont z planu podstawowego. W oparciu o tak dowolnie zdefiniowany plan kont można utworzyć raport zawierający dowolne dane w poszczególnych kolumnach. Funkcjonalność pozwala na utworzenie dowolnych raportów bez jakiejkolwiek znajomości programowania, zapisanie ich i późniejsze używanie bez żadnych ograniczeń.

Konsolidacja

W systemie można utworzyć wiele firm. W każdej z firm można zupełnie oddzielnie prowadzić księgowość dla wielu oddziałów firmy. Jednakże gdy na koniec wybranego okresu chcemy mieć wszystkie informacje dla wszystkich oddziałów przedstawione zbiorczo uruchamiamy proces zwany konsolidacją. Tworzona jest nowa firma (nowy oddział), w którym zapisane zostaną wszystkie informacje finansowe zbiorczo dla wszystkich wybranych oddziałów. Dla tak skonstruowanej bazy danych jesteśmy w stanie dokonać wszelkich analiz i wykonać wszelkie wydruki z systemu w celach informacyjnych.

Księgowanie międzyoddziałowe

Kiedy posiadamy wiele oddziałów i każdy z nich, tak jak dla konsolidacji powyżej prowadzony jest w odrębnej bazie (firmie) wtedy istnieje możliwość bezpośredniego księgowania transakcji z jednej firmy do drugiej. System posiada kontrolę bilansowania się załącznika w obrębie jednej firmy więc nie pozwoli zaksięgować takiej transakcji dla której jest różnica pomiędzy stroną WN księgowania a MA. Dlatego dla każdej z firm muszą być zdefiniowane konta przeciwstawne księgowania międzyoddziałowego.

Przeksięgowania

Konto finansowe można zdefiniować jako konto przeksięgowań. Transakcje księgowane na takie konto będą automatycznie przeksięgowywane na zdefiniowane w przeksięgowaniach konta. Definicja przeksięgowywania kwoty transakcji może odbywać się na zasadach podziału procentowego z uwzględnieniem warunków wymiarów. W Polsce może to mieć zastosowanie szczególnie przy przeksięgowaniu z tzw. czwórek na piątki.

Transakcje niezrealizowane

System umożliwia obliczenie niezrealizowanych transakcji do profilu płynności. Proces dokonuje sprawdzenia wszystkich kont branych pod uwagę do profilu płynności czy w określonym okresie z transakcji jeszcze nie zaksięgowanych nie spłynie jakaś kwota i nie zmieni wartości naszej płynności finansowej.

Banki

Moduł ten pozwala na pełna analizę transakcji z bankiem dokonywanych droga elektroniczną. Ułatwia zarządzanie różnymi metodami zapłat i upraszcza ich obsługę. System pozwala na dokonywanie zapłat i odbieranie informacji o spływających zapłatach od odbiorców na nasze konta bankowe całkowicie drogą elektroniczną oraz śledzenie w/w transakcji.

Środki trwałe

Środki trwałe są uniwersalnym narzędziem prowadzenia ewidencji wszelkich transakcji związanych z rozliczaniem środków trwałych. Amortyzacja środka trwałego może odbywać się na dwa sposoby: liniowo lub degresywnie. Ewidencja może odbywać się według dwóch scenariuszy księgowo i podatkowo, gdzie dla każdego ze scenariuszy można określić inne warunki amortyzacji.

 

zastosowanie:finanse i księgowość zarządzanie finansami
tematyki:Oprogramowanie dla firm   
słowa:ERP  finanse
cena:brak danych
pobierz demo brak demozapytaj o ofertę zapytajzamów program zamów

galeria:

Zarządzanie finansami
 

Dane o produkcie:

Pochodzenie: zagraniczne
Wersja językowa: polska
Zaadaptowane do polskich warunków: TAK
Możliwość dostosowania do potrzeb klienta: TAK
Możliwość ciągłej adaptacji systemu do zmian w firmie i otoczeniu: TAK
Oprogramowanie jest skierowane do sektorów: Produkcja  |  Handel |  Usługi |  Administracja  |  Finanse  |  Medycyna  |  Inne 
Procentowy koszt wdrożenia w stosunku do kosztu oprogramowania: 100%
Średni okres wdrożenia: 3miesięcy
Możliwość dalszej współpracy i opieki po zamknięciu wdrożenia: TAK
Średni roczny koszt opieki i serwisu systemu w stosunku do jego ceny: 16 PLN
Serwis i opieka systemu zawiera: aktualizacje (upgrade)

Dane techniczne:

Baza danych: SQL
Współpraca z systemami sieciowymi: Windows Server
 
Dodaj opinię o programie:
Email: Twoja opinia:
Imię:
Nazwisko:
Stanowisko:
Firma:
INDYGO POLSKA SP.Z O.O.
Profil firmyOfertaWiedzaEksperci

Tworząc w grudniu 2000 firmę Indygo, nasz wcześniej współpracujący ze sobą zespół zdecydował się na świadczenie usług konsultingowych dla wszystkich firm, którym zależy na utrzymaniu i zwiększeniu swojego...

+opis działalności

Kontakt Kontakt